Toelatingsexamens en Staatexamens

Toelatingsexamen

Het is mogelijk om zonder diploma toegelaten te worden tot een opleiding als u kunt aantonen over de benodigde vaardigheden te beschikken. Universiteiten en hogescholen toetsen deze vaardigheden door middel van zogenaamde toelatingsexamens ook wel 21+ toets of colloquium doctum genoemd. Als u dit examen met een voldoende resultaat kunt behalen, is het mogelijk om toegelaten te worden tot de opleiding van uw keuze. Wij bieden training en begeleiding voor toelatingsexamens van alle technische hogescholen en universiteiten.

Staatsexamen

Ook is het mogelijk om specifieke vakken voor het voortgezet onderwijs te behalen door middel van een staatsexamen. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat u nog een vak met een voldoende moet afsluiten of omdat u een opleiding wilt doen waarvoor u nog een extra vak moet behalen. Voor het staatsexamen hoeft u geen onderwijs te volgen en is het afleggen van het examen zelf afdoende. Het is tevens mogelijk om tegelijkertijd examen te doen in één of meerdere vakken. Een staatsexamenvak bestaat vaak uit twee onderdelen genaamd het college-examen en het centraal examen. Het centraal examen komt eerst aan bod en wordt gezamenlijk met de landelijke eindexamens van het voortgezet onderwijs afgenomen. Vervolgens wordt in de eerste week van de zomervakantie het college-examen afgenomen. De zomervakantie periodes variëren afhankelijk van de betreffende regio waar het examen wordt afgenomen. Wij bieden training en begeleiding voor alle staatsexamens van de bètavakken.

Onze aanpak

Ons uitgangspunt is de student en zijn studiesituatie. Het toelatingsexamen of staatsexamen begeleidingstraject van de student start met  een intake. Vervolgens wordt een plan van aanpak op maat gemaakt. Na bespreking met de studenten en eventuele aanpassingen kan de begeleiding van start gaan. De staatsexamenbegeleiding wordt op maat gesneden met als uitgangspunt de student en zijn actuele behoeftes.