Over Ons

Fatih – Eigenaar en Oprichter:

Fatih is een Software Engineer met grote passie, een proactieve houding en doorzettingsvermogen, afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. In al zijn inspanningen streeft hij ernaar het beste te bereiken door zichzelf voortdurend uit te dagen. Hierdoor is hij zowel Cum Laude als met Honours Programme afgestudeerd voor zijn BSc Electrical Engineering. Tijdens zijn MSc Systems & Control leidde zijn doorzettingsvermogen ertoe dat hij werd gekozen tot enige ambassadeur van de Technische Universiteit Delft met een volledige beurs voor het Tokyo Institute of Technology International Research Opportunities Program. Gedurende zijn MSc richtte hij zich op meerdere aspecten van modellering, systeemidentificatie en motion control.

Naast zijn diepgaande kennis op het gebied van Systems & Control, is hij gespecialiseerd als C++ Software Engineer door ervaring op te doen bij meerdere internationale bedrijven zoals Honda Research Institute in Tokyo Japan, TNO, ASML, Mapper Lithography, Lely en KLM. Bovendien volgt hij voortdurend trainingen en cursussen die worden aangeboden door de C and Systems Programmers Association om zijn vaardigheden bij te werken en te ontwikkelen. Naast zijn hoofdbaan is hij via zijn eigen bedrijf bezig met verschillende uitdagende projecten voor startups.

Fatih gaf al sinds de middelbare school bijles en tijdens zijn studie heeft hij cursussen voor remedial teaching gedaan. Zodoende heeft hij veel leerlingen en studenten met een functiebeperking via PGB begeleiding geholpen. Sinds zijn afstuderen en daarmee het begeven in het bedrijfsleven had hij steeds meer de behoefte om als vanouds zijn kennis te delen. Engineering was voor hem niet compleet zonder dat hij zijn kennis met de aankomende generatie kon delen. Dat heeft hem onder andere ertoe geleid dit bedrijf op te zetten.Tevens is hij gediplomeerd universitair informatica docent en coach in het bezit van een BDB en BKE aan de Hogeschool van Amsterdam.