Over Ons

Fatih – Eigenaar en Oprichter:

Fatih is een ingenieur met veel passie, een proactieve houding en doorzettingsvermogen, afgestudeerd aan Delft Center for Systems & Control van de TU Delft. In al zijn uitdagingen streeft hij altijd naar het beste van het beste. Zo studeerde hij af met zowel “Cum Laude” en “Honours Program” voor zijn Bachelor. Tijdens zijn masteropleiding heeft zijn doorzettingsvermogen ertoe geleid de enige ambassadeur van de TU Delft te worden met een volledige beurs voor het Tokyo Institute of Technology International Research Opportunities Program.

Hij is werkzaam op het gebied van Embedded Systems & Control en heeft gewerkt bij meerdere internationale bedrijven zoals Honda Research Institute in Tokyo Japan, TNO, ASML, Mapper Lithography, Lely. Ook heeft hij freelance projecten gedaan voor verschillende techno-startups.

Fatih gaf al sinds de middelbare school bijles en tijdens zijn studie heeft hij cursussen voor remedial teaching gedaan. Zodoende heeft hij veel leerlingen en studenten met een functiebeperking via PGB begeleiding geholpen. Sinds zijn afstuderen en daarmee het begeven in het bedrijfsleven had hij steeds meer de behoefte om als vanouds zijn kennis te delen. Engineering was voor hem niet compleet zonder dat hij zijn kennis met de aankomende generatie kon delen. Dat heeft hem onder andere ertoe geleid dit bedrijf op te zetten. Fatih is momenteel verder ook parttime informatica docent aan de Hogeschool van Amsterdam en is in het bezit van didactische bevoegdheid.