Bijles Wiskunde HBO en Universiteit

Boeken

Op Nederlandse universiteiten en HBO’s, tevens ook wereldwijd, worden vooral onderstaande boeken gebruikt voor het doceren van wiskunde, lineaire algebra, statistiek, kansrekening en . De onderstaande boeken zijn de meest gangbare boeken, maar uiteraard is onze expertise niet alleen beperkt tot onderstaande boeken alleen.

Wiskunde onderwerpen

Hieronder kunt u een lijst vinden van onderwerpen die wij behandelen. De lijst is slechts een kleine greep uit de onderwerpen die wij aanbieden.

Calculus

 • Functies en limieten
 • Afgeleiden en partiële afgeleiden
 • Integralen en meervoudige integralen
 • Rijen en reeksen
 • Machtreeksen
 • Taylor-reeksen en Maclaurin-reeksen
 • Vectorfuncties
 • Lijnintegralen en oppervlakte integralen
 • De stelling van Green
 • De stelling van Stokes
 • De divergentiestelling
 • Differentiaalvergelijkingen
 • Niet-lineaire differentiaalvergelijkingen
 • Reeksoplossing voor differentiaalvergelijkingen
 • Differentievergelijkingen
 • Variatie van variabelen
 • Principe van wiskundige inductie

Lineaire Algebra

 • Vectoren, lijnen, vlakken en volumes
 • Inproduct (scalair product) en uitproduct (vector product)
 • Vectoren ontbinden in componenten
 • Matrixbewerkingen en matrixalgebra
 • Inverse van een matrix
 • Eigenvectoren eigenwaarden en diagonalisatie
 • Gram-Schmidt-proces
 • LU, LDU en QR-factorisatie
 • Singuliere waarden ontbinding

Complexe Functie Theorie

 • Complexe getallen
 • Complex afgeleiden
 • Complexe integralen
 • Harmonische functies
 • Laplace Transformatie in het complexe vlak
 • Fourier Transformatie in het complexe vlak
 • Residu van een complexe functie
 • Laurent reeks van een complexe functie
 • Taylor reeks van een complexe functie
 • Contour integralen

Advanced Numerical Methods

 • Hyperbolische partiële differentiaal vergelijkingen
 • Lineaire problemen en niet lineaire behoudswetten
 • Golf propogatie en transport vergelijkingen
 • Eindige Volume Methodes
 • Godunov’s methode
 • Riemann problemen